Theo nhà sản xuất / phân phối

Elmich (5)

Kitai (8)

Túi hút chân không Kitai KT-037
Sẵn trong kho
HSX: Kitai
207.000 VNĐ
Túi hút chân không Kitai KT-035
Sẵn trong kho
HSX: Kitai
119.000 VNĐ
Túi hút chân không Kitai KT-036
Sẵn trong kho
HSX: Kitai
113.000 VNĐ
Túi hút chân không Kitai KT-034
Sẵn trong kho
HSX: Kitai
97.000 VNĐ
Túi hút chân không đựng chăn màn 60 x 100cm 8774671
Sẵn trong kho
Elmich
140.000 VNĐ
95.000 VNĐ-32%
Túi hút chân không đựng chăn màn 70 x 120cm 8774673
Sẵn trong kho
Elmich
150.000 VNĐ
78.000 VNĐ-48%
Túi hút chân không đựng chăn màn 60x80cm 8774672
Sẵn trong kho
Elmich
130.000 VNĐ
65.000 VNĐ-50%
Túi hút chân không Kitai KT-033
Sẵn trong kho
HSX: Kitai
65.000 VNĐ
Túi hút chân không Kitai KT-032
Sẵn trong kho
HSX: Kitai
55.000 VNĐ
Bơm hút chân không bằng tay KT-077
Sẵn trong kho
HSX: Kitai
55.000 VNĐ