Theo nhà sản xuất / phân phối

OCOO (1)

Hasuka (4)

Magic (1)

Hotor (1)

Makxim (2)

Supor (12)

Elmich (1)

Kiwa (5)

Midea (2)

Tianxi (9)

Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C32 (20 lít)
Sẵn trong kho
HSX: Tianxi
1.572.000 VNĐ
1.289.000 VNĐ-18%
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-44B (50 lít)
Sẵn trong kho
HSX: Tianxi
4.482.000 VNĐ
3.799.000 VNĐ-15%
Nồi áp suất điện Blacker BEPC-3S - 3 lít
Sẵn trong kho
HSX: Blacker
1.000.000 VNĐ
949.000 VNĐ-05%
Nồi áp suất quai xanh Happy Cook HCP22G912 - 6 lít
Sẵn trong kho
HSX: Happy Cook
1.834.000 VNĐ
990.000 VNĐ-46%
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 (24cm) - 7 lít
Sẵn trong kho
HSX: Tianxi
1.123.000 VNĐ
950.000 VNĐ-15%
Nồi áp suất điện tử Supor CYSB50YC3C-100 - 5 lít
Sẵn trong kho
HSX: Supor
2.189.000 VNĐ
1.390.000 VNĐ-37%
Nồi áp suất Supor 1 tay cầm 6 lít YL22FB
Sẵn trong kho
HSX: Supor
648.000 VNĐ
630.000 VNĐ-03%
Nồi nấu chậm đa năng BBCooker 3,5 lít
Sẵn trong kho
HSX: BBcooker
680.000 VNĐ
Nồi áp suất nhôm Blacker - 7 lít
Sẵn trong kho
HSX: Blacker
720.000 VNĐ
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS20 (20cm) - 4 lít
Sẵn trong kho
HSX: Tianxi
914.000 VNĐ
770.000 VNĐ-16%
Nồi áp suất Magic A60 (5 lít)
Sẵn trong kho
HSX: Magic
779.000 VNĐ