Theo nhà sản xuất / phân phối

Life (1)

Mofit (4)

OMA (1)

Royal (2)

Jufit (1)

Máy rung toàn thân Mofit MJ006D
Sẵn trong kho
HSX: Mofit
24.850.000 VNĐ
23.500.000 VNĐ-05%
Máy rung giảm béo JuFit JFF-002C1
Sẵn trong kho
HSX: Jufit
7.900.000 VNĐ
7.250.000 VNĐ-08%
Máy rung đứng Royal 8039
Sẵn trong kho
HSX: Royal
5.550.000 VNĐ
3.990.000 VNĐ-28%
Máy rung giảm béo Evertop ETF003CW
Sẵn trong kho
HSX: EVERTOP
3.900.000 VNĐ
3.350.000 VNĐ-14%
Máy rung giảm mỡ thừa Evertop ETF003C
Sẵn trong kho
HSX: EVERTOP
3.800.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ-08%
Máy rung toàn thân Mofit MJ001F
Sẵn trong kho
HSX: Mofit
6.600.000 VNĐ
6.350.000 VNĐ-04%
Máy rung đứng Life 9761
Sẵn trong kho
Life
9.850.000 VNĐ
8.890.000 VNĐ-10%
Máy tập lắc giảm eo Max-629
Sẵn trong kho
HSX: Maxcare
15.800.000 VNĐ
9.480.000 VNĐ-40%
Máy rung toàn thân Mofit MJ006B-3
Sẵn trong kho
HSX: Mofit
15.230.000 VNĐ
14.450.000 VNĐ-05%
Máy rung giảm cân OMA TF700A
Sẵn trong kho
OMA
22.000.000 VNĐ
20.000.000 VNĐ-09%
Máy massage rung Crazy Fit CFM-01
HSX: EVERTOP
4.900.000 VNĐ
4.390.000 VNĐ-10%
Máy rung toàn thân Mofit MJ006BL-1
HSX: Mofit
20.700.000 VNĐ
18.890.000 VNĐ-09%
Máy rung giảm cân Omaking RT-8011
HSX: Omaking
24.000.000 VNĐ
19.800.000 VNĐ-18%