Máy đo huyết áp bắp tay tự động Omron HEM-7121
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
799.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay HEM-6121
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
600.000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM-7130
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
1.150.000 VNĐ
990.000 VNĐ-14%
Máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM-8712
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
650.000 VNĐ
595.000 VNĐ-08%
Máy đo huyết áp bắp tay Hem 4030
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
520.000 VNĐ
440.000 VNĐ-15%
Máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM-7322
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
1.750.000 VNĐ
1.490.000 VNĐ-15%
Máy đo huyết áp bắp tay BM-58
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất Beurer - Đức
1.790.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay HEM-6131
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
950.000 VNĐ
790.000 VNĐ-17%
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP A100 Plus
Sẵn trong kho
Hãng SX: Microlife - Thụy Sỹ
1.300.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ-04%
Máy đo huyết áp cổ tay Microlife 3BU1-3
Sẵn trong kho
Hãng SX: Microlife - Thụy Sỹ
600.000 VNĐ
Bộ đổi nguồn của máy đo huyết áp tự động bắp tay Hem 7203
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
170.000 VNĐ
160.000 VNĐ-06%
Adapter của máy đo huyết áp bắp tay Microlife
Sẵn trong kho
Hãng SX: Microlife - Thụy Sỹ
150.000 VNĐ
Bộ đổi nguồn của máy đo huyết áp bắp tay HEM 7200
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
170.000 VNĐ
160.000 VNĐ-06%
Máy đo huyết áp cổ tay Laica BM1004
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Laica
580.000 VNĐ
550.000 VNĐ-05%
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC30
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Beurer
620.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay KP-7051
Sẵn trong kho
Scala -Đức
630.000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử tự động PolyGreen KP-6230
Sẵn trong kho
Hsx: PolyGreen
670.000 VNĐ
650.000 VNĐ-03%