Dụng cụ tập lưng hông S80003 (FB05)
Sodex Toseco
14.260.000 VNĐ
10.780.000 VNĐ-24%
Dụng cụ tập chân tay phối hợp S80002 (FB04)
Sodex Toseco
12.660.000 VNĐ
12.400.000 VNĐ-02%
Dụng cụ tập lưng bụng S80001 (FB02)
Sodex Toseco
12.045.000 VNĐ
11.260.000 VNĐ-07%
Xà đơn ngoài trời 3 người tập S80010
Sodex Toseco
12.230.000 VNĐ
12.000.000 VNĐ-02%

Dụng cụ thể lực ngoài trời giá tốt

Dụng cụ thể lực ngoài trời theo thương hiệu

Dụng cụ thể lực ngoài trời mới