Theo nhà sản xuất / phân phối

Sodex (12)

Xe đạp tập Vifa 721521
Sẵn trong kho
HSX: Vifa Sport
5.294.000 VNĐ
Xà kép tập tay ngực S80005 (FB07)
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
8.670.000 VNĐ
Dụng cụ tập toàn thân S80009 (FB11)
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
9.349.000 VNĐ
Dụng cụ tập tay vai S80007 (FB09)
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
10.000.000 VNĐ
Dụng cụ tập chèo thuyền S80011
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
10.250.000 VNĐ
Dụng cụ đi bộ trên không S80004 (FB06)
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
10.735.000 VNĐ
Dụng cụ tập lưng hông S80003 (FB05)
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
14.260.000 VNĐ
10.780.000 VNĐ-24%
Thiết bị tập đạp xe S80012
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
11.792.000 VNĐ
Cụm lưng bụng, xoay eo, đi bộ Vifa 723334
Sẵn trong kho
HSX: Vifa Sport
11.965.000 VNĐ
Xà đơn ngoài trời 3 người tập S80010
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
12.227.000 VNĐ
Dụng cụ tập xoay eo S80008 (FB10)
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
13.580.000 VNĐ
Dụng cụ đạp chân S80006 (FB08)
Sẵn trong kho
HSX: Sodex
13.700.000 VNĐ
Xe đạp tập VIFA-731511
HSX: Vifa Sport
10.970.000 VNĐ