Theo nhà sản xuất / phân phối

Xe đạp tập Vifa 721521
Sẵn trong kho
Vifa Sport
5.294.000 VNĐ
Xà kép tập tay ngực S80005 (FB07)
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
8.670.000 VNĐ
Dụng cụ tập toàn thân S80009 (FB11)
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
9.349.000 VNĐ
Dụng cụ tập tay vai S80007 (FB09)
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
10.000.000 VNĐ
Dụng cụ tập chèo thuyền S80011
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
10.250.000 VNĐ
Dụng cụ đi bộ trên không S80004 (FB06)
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
10.735.000 VNĐ
Dụng cụ tập lưng hông S80003 (FB05)
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
14.260.000 VNĐ
10.780.000 VNĐ-24%
Dụng cụ tập lưng bụng S80001 (FB02)
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
11.260.000 VNĐ
Thiết bị tập đạp xe S80012
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
11.792.000 VNĐ
Xà đơn ngoài trời 3 người tập S80010
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
12.227.000 VNĐ
Dụng cụ tập xoay eo S80008 (FB10)
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
13.580.000 VNĐ
Dụng cụ đạp chân S80006 (FB08)
Sẵn trong kho
Sodex Toseco
13.700.000 VNĐ