Ghế tập điều chỉnh Impulse IT7011
Impulse
8.500.000 VNĐ
6.500.000 VNĐ-24%
Ghế tập bụng Impulse IT7013
Impulse
8.700.000 VNĐ
7.400.000 VNĐ-15%
Ghế đẩy tạ GM 4360
Động Lực
7.300.000 VNĐ
5.890.000 VNĐ-19%
Máy tập cơ vai Impulse IT9312
Impulse
42.500.000 VNĐ
36.500.000 VNĐ-14%
Máy tập đá đùi Impulse IT9305
Impulse
38.000.000 VNĐ
30.000.000 VNĐ-21%

Dụng cụ thể lực giá tốt

Dụng cụ thể lực theo thương hiệu

Dụng cụ thể lực mới

Ghế tập vai thẳng Impulse IT7022
Impulse
4.900.000 VNĐ
3.600.000 VNĐ-27%
Khung gánh tạ dẫn hướng Impulse IT7001
Impulse
35.000.000 VNĐ
32.000.000 VNĐ-09%
Ghế tập nâng chân Impulse IT7005
Impulse
9.420.000 VNĐ
6.900.000 VNĐ-27%
Máy tập cơ đùi sau Impulse SL7008
Impulse
29.890.000 VNĐ
26.680.000 VNĐ-11%