Theo nhà sản xuất / phân phối

Kova (1)

Vifami (3)

Komasu (1)

Cặp lồng cơm giữ nhiệt Trino TN524M(S)
Sẵn trong kho
NPP VIFAMI
448.000 VNĐ
399.000 VNĐ-11%
Bình đựng đồ ăn Zojirushi SL-XB20
Sẵn trong kho
HSX: Zojirushi
925.000 VNĐ
Hộp cơm Candy Kova
Sẵn trong kho
Nhà sản xuất Kova
169.000 VNĐ
Cặp lồng cơm giữ nhiệt Trino TN524M(V)
Sẵn trong kho
NPP VIFAMI
448.000 VNĐ
399.000 VNĐ-11%
Bình đựng đồ ăn Zojirushi SL-GF18
HSX: Zojirushi
950.000 VNĐ
850.000 VNĐ-11%
Hộp cơm giữ nhiệt Moriitalia VS240
Sẵn trong kho
HSX: MoriItalia
550.000 VNĐ
350.000 VNĐ-36%
Bình đựng thức ăn Carlman BES-978
Sẵn trong kho
HSX: Carlmann
428.000 VNĐ
390.000 VNĐ-09%
Hộp cơm giữ nhiệt Carlmann BES963
Sẵn trong kho
HSX: Carlmann
810.000 VNĐ
750.000 VNĐ-07%